Kontakt PÜSIKLIENDID Kinkekaart HINNAKIRI Üldtingimused Huvitavat Personal Heategevus
 
Info ja registreerimine

Kooli 1b, Tabasalu 76901
Telefon:  60 32 166 (administraator)
E-post:   admin@tabasalusport.ee (saaliaegade broneerimine)

info@tabasalusport.ee (muud küsimused)


Üldtingimused

Prindi leht
 
Strantum OÜ
Tabasalu Spordikompleksi üldtingimused.
Tabasalu Spordikompleksi üldtingimused koosnevad sisekorra eeskirjast,kliendikaardi üldtingimustest, broneerimise üldtingimustest ja juhistest.

        Spordikompleksi sisekorra eeskiri.

1.    Sisenemisel osta kassast pääse ning säilita see külastusaja lõpuni
2.    Ujulas ja jõusaalis piiramatu aeg.
3.    Kõik ujula külastajad kinnitavad pileti ostmisega, et neil on piisavad kehalised  võimed,
oskused ja tervislik seisund pakutavate teenuste kasutamiseks. Laste oskuste ja tervisliku
seisundi eest vastutavad nende saatjad
4.     Alla 7. aastased lapsed võivad ujulat külastada vaid koos täiskasvanud saatjaga (18.a).
5.     Majas liikudes järgi viitasid ja märgistusi.Kogu külastusaja jooksul kanna randmepaela/võtit nähtaval kohal
6.       Riietusruumi sisenemisel võta välisjalanõud jalast ja aseta need oma riietuskappi.
7.       Peale riietumist võta kaasa oma pesemis- ning ujumisvahendid.
8.       Kontrolli,et riietuskapp on lukustatud.Isikliku fööni ja muude elektriliste vahendite kasutamine keelatud.
9.       Enne basseini minekut pese ennast, võttes eelnevalt ujumisriided seljast.
10.    Kõigil ujujatel, ka väikelastel, on kohustuslikud ujumisriided
11.    Soovitav on ujuda traditsioonilistes ujumistrikoodes ja -pükstes. Shortsides ja aluspesus ujula  kasutamine on keelatud.Pikemate juustega ujulakülastajatel on ujumismütsi kasutamine kohustuslik.
12.    Kui sul tekib küsimusi või probleeme, pöördu valvetreeneri poole.
13.    Majas liigu rahulikult, märjal põrandal jooksmisega sead ohtu enda ja teiste külastajate tervise.
14.    Vali ujumiskoht vastavalt oma oskustele ja tervislikule seisundile.Vajadusel on võimalik kasutada ujumiseks mõeldud abivahendeid, mida küsi valvetreenerilt. Peale ujumise abivahendite kasutamist aseta need oma kohale tagasi.
15.    Täispuhutavate ujumise abivahendite kasutamine on keelatud.Kasutades Tabasalu Spordikompleksi varustust ja tarvikuid, suhtu nendesse heaperemehelikult, ära lõhu ning ära kasuta neid valel otstarbel.Suures basseinis jälgi radade- ja sügavusmärgistust.
16.    Suhtu tähelepanelikult treening- ning rühmatundidesse, ära uju nendel radadel.Radadel ujudes kehtib parempoolne liiklus.Ära sega ja häiri kaaskülastajaid.Rajapiiretel istumine ja seismine on keelatud
17.     Vettehüpped on lubatud ainult suures basseinis. Pea ees on lubatud hüpata stardipukkidelt, jalad ees võib hüpata supluse radadel. Vigurhüpped ei ole lubatud. Vette hüppamine on keelatud lastebasseinides.
18.    Leilisauna kasuta ilma ujumisriieteta. Kerisele leili viskamiseks kasuta ainult kuuma vett. Leili viska kuivadele kividele ning mõõdukalt, arvestades ka teiste saunalistega.
19.    Väljumisel lukusta riietuskapp ja tagasta randmepael/võti administraatorile ära jäta neid riietusruumi.Riietusruumi ja mujale majja jäetud asjade ja väärtesemete eest Tabasalu Spordikompleks ei vastuta.Ära hoia väärtesemeid riietuskapis vaid kasuta administraatori juures olevat  tasulist väärtesemete hoiukappi.
20.    Spordisaalidesse, ujulasse ja riietusruumidesse ei ole lubatud kaasa võtta sööke ega jooke.
21.    Tabasalu Spordikompleksis on suitsetamine rangelt keelatud.
22.    Teenindaval personalil on õigus reeglite ja soovituste rikkumisel pileti kehtivus ajutiselt või lõplikult hüvitusteta peatada.
23.    Lõhutud inventari eest tuleb tasuda vastavalt Tabasalu Spordikompleksi hinnakirjale või vastava eseme taastamiseks kulunud reaalsetele kuludele.
24.    Lepingu täitmise tagamiseks nõustub Tellija tema poolt lepingu täitmata jätmise korral sellega seonduvate andmete,sh isikukoodi avaldamisega piiramatu arvule kolmandatele isikutele,kusjuures AS Krediidiinfo Maksehäireregistris on kõnealused andmed kättesaadavad kuni seitse ( 7 )aasta jooksul Tellija poolt lepingu täitmisest.AS-ile Krediidiinfo Kliendi andmete edastamise õigus tekib, kui Kliendil on täitmata käesolevast lepingust tulenev rahaline kohustus.


                   Kliendikaardi Üldtingimused
 
  1.   Tabasalu Spordikompleksi (edaspidi Spordikompleks) Kliendikaart annab kliendile õiguse      
 saada osa Spordikompleksi poolt kehtestatud soodustustest.
  2.   Kliendikaardi soetamisega tehakse Kliendile oma konto Spordikompleksi serverisse.
  3.   Nimetatud kontole võib Klient teha sissemakseid kohapeal sularahas või pangakaardiga.
  4.   Kontole laetud summat saab kasutada Tabasalu Spordikompleksi teenuste ja inventari eest tasumiseks.Kontole laetud raha kliendile ei tagastata.
5.     Kliendile väljastatud Kliendikaart toimib soodus- ja maksekaardina Spordikompleksis.Kliendikaart annab 10% soodustust ujula, jõusaali, squashi ja lauatennisesaali hinnakirja hindadest.
6.       Spordikompleksil on õigus soodusteenuste hulka suurendada ning anda hooajalisi soodustusi.Kliendikaart annab võimaluse teha broneeringuid inteneti teel läbi Tabasalu Spordikompleksi kodulehe http://www.tabasalusport.ee/ kaudu. Kliendil on õigus kasutada kaarti Spordikompleksi teenuste eest tasumiseks.
Ostetud teenuste summa kantakse Kliendi kontolt maha koheselt peale ostu sooritamistEttemaksu summa Kliendikaardi kohta on Kliendi poolt vabalt valitav
Kui Kliendikaardi kasutamisel ettemaks lõppeb, ei saa kaarti kasutada maksevahendina. Kaardil kehtivad endiselt kokkulepitud soodustused. Kaart avatakse ühe tööpäeva jooksul sissemaksu tegemise hetkest.
7.       Kliendikaardi kaotamise korral on Klient kohustatud sellest koheselt informeerima Spordikompleksi administraatorit kirjalikult. Sellisel juhul kliendikaart blokeeritakse. Kliendikaardi kaotamisest mitteteatamisel ning samuti ajavahemikul kaotamisest kuni selle kohase informatsiooni edastamiseni
8.       Spordikompleksile ei vastuta Spordikompleks kaardiga teostatud tehingute eest
9.       Kliendikaardi vigastamise korral kohustub Klient tagastama vigastatud kliendikaardi Spordikompleksi administraatorile. Uue kliendikaardi saamiseks peab Klient kirjutama avalduse, uue kliendikaardi eest tuleb tasuda vastavalt Spordikompleksi hinnakirjale.    Kliendi vigastatud Kliendikaardi kontol olev ettemaks kantakse üle Kliendi uuele kontole.
10.    Kliendikaart on tähtajaline, kehtivusega kolm aastat Kolme aasta möödudes saab Klient kaardi kehtivust pikendada ühe aasta kaupa makstes selleks ettenähtud aastamaksu.
11.    Kui Klient soovib Kliendikaardist loobuda, tuleb tal esitada sellekohane avaldus Spordikompleksi administraatorile ning tagastada Kliendikaart vigastamata kujul. Kliendikaardi lõpetamisel Kliendi kontol olev ettemaksu ei tagastata rahalise väljamaksena, vaid Kliendil on õigus kasutada olemasolev ettemaks kasutades Spordikompleksi poolt pakutavaid teenuseid kaardi kehtivuse ajal. Kliendikaardi soetamismaksu Kliendikaardi loobumisel ei tagastata proportsionaalselt kasutamata jäänud ajaga,
12.    Kliendikaardi tasu on ühekordne tasu.
13.    Pretensioonide korral tuleb need esitada kirjalikult ühe kuu jooksul alates hetkest millal Klient sai teada või pidi saama teada teost, mis väidetavalt tema õigusi rikkus. Vastasel korral loetakse, et Klient on tegu aktsepteerinud.Spordikompleksil on õigus blokeerida Kliendikaart, kui Klient on korduvalt hoolimata märkustest rikkunud Spordikompleksi külastaja meelespead, maja reegleid ja käesolevaid tingimusi.
14.    Klient on kohustatud teavitama Spordikompleksi oma andmete muutumisest koheselt. Vastasel korral ei kohustu Spordikompleks korvama kahju, kui klienti üritati teavitada kuid andmete muutusest tingituna ei toonud see tulemusi.
15.    Tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel või vastavalt Eesti Vabariigis kehtivate seadustega ettenähtud korras.
16.    Spordikompleksil on õigus muuta hinnakirju ja Kliendikaardiga kaasnevaid soodustusi.
17.    Klient kohustub järgima Spordikompleksi külastaja meelespead, maja reegleid ja käesolevaid tingimusi. Külastajameelespea mittetundmine ei vabasta Klienti vastutusest nende täitmata jätmise puhul.
18.    Spordikompleks kohustub Klienti informeerima muudatustest lahtiolekuaegades ning muudatustest töögraafikus. Nimetatud muudatustest teavitatakse Klienti kirjalikult teadetetahvlil, e-maili teel või Spordikompleksi koduleheküljel internetis aadressil http://www.tabasalusport.ee/
19.     Klient kohustub suhtuma Spordikompleksi varadesse heaperemehelikult. Spordikompleksi varadeks loetakse kõiki Spordikompleksis asuvaid seadmeid, sisustust ja interjööri. Spordikompleksi varade kahjustamise korral kohustub Klient korvama tekitatud kahju kogu ulatuses.
20.    Klient vastutab oma tervise eest ise. Spordikompleks ei vastuta Kliendile tekkinud vigastuste või terviserikete eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid, kui see ei ole tingitud Spordikompleksi tegevusest või tegevusetusest. Juhul, kui Klient jätab informeerimata oma tervise iseärasustest või treenib rohkem kui tema tervisilik seisukord tegelikult lubab ei vastuta Spordikompleks Kliendile tekkinud tervisekahjustuste eest. Samuti ei vastuta Spordikompleks tekkinud tervisekahjustuste eest, kui Klient eirab kasutavate instrumentide kasutusnõudeid.
21.     Spordikompleks ei vastuta Kliendile kuuluvate esemete kadumise või muul viisil täieliku või osalise hävimise eest ega korva sellega kaasnevaid kahjusid. Kliendil on õigus kasutada lisatasu eest väärtesemate hoidmiseks hoiukapp.
22.     Tabasalu Spordikompleksi kliendikaart annab 10% soodustust järgmiste spordisaalide                          kasutajatele:
23.     Ujula üksik piletid (v.a. 10 x kaart) ja perepiletid
         Vesiaeroobika (v.a. 10 x kaart ja kuukaart)
         Jõusaal (v.a. 10 x kaart ja kuukaart)
         Squashisaal
         Komplekspilet ujula+jõusaal
         Komplekspilet ujula+squash
         Komplekspilet jõusaal+squash
         Lauatennisesaal
         Komplekspilet ujula+lauatennisesaal
         Aeroobika (v.a. 10 x kaart ja kuukaart)
         Komplekspilet aeroobika+ujula (v.a. 10 x kaart ja kuukaart)
         Komplekspilet aeroobika+jõusaal (v.a. 10 x kaart ja kuukaart)
         Sulgpallisaal + Komplekspilet sulgpallisaal + ujula
            
 24.Tabasalu Spordikompleksi kliendikaarti saab kasutada:
sooduskaardina
Tabasalu Spordikompleksis deebetkaardina Tabasalu (juhul kui on teostatud oma kaardi 
saldole ettemaks Spordikompleksi kassas)
               
25.
Sooduskardina:

      Reisibüroos Sky Travel -5% kõikidelt pakkumistelt  
        http://www.skytravel.ee/ 

      Extreme Sport kauplustes -10% normaalhindadest
      Euro Oil tanklates 10 senti soodustust kütuse liitrilt ja 10% autokaupadelt
      Lucca Restoranis -7% a la carte menüült ja joogikaardilt
      

26. Kliendikaart on kehtiv 3 aastat.
Kliendikaardi hind on 10 € 
Kliendikaardi pikendamine  3. aastaks 5 €.
Kaardi pikendab Tabasalu Spordikompleksi administrator.


                
                     Broneerimise üldtingimused ja  juhised

1.Tabasalu Spordikompleksis on vajalik broneerimine   squashi ,-sulgpalli-, lauatennise ja pallisaali,. Et broneerimist klientide jaoks võimalikult lihtsaks muuta, pakume selleks mitmeid erinevaid võimalusi.
 
2.Broneerida saab:
1.Internetis
2.Telefoni teel
3.Tabasalu Spordikompleksis kohapeal

 
3.Internetis

Internetibroneeringute jaoks on loodud püsikliendikeskkond. Püsikliendikeskkonda saab siseneda meie kodulehelt www.tabasalusport.ee. Sisselogimiseks mine meie veebileheküljele ning klõpsa nupule “BRONEERI AEG”, misjärel ilmuvad lahtrid kasutajatunnuse ning parooli sisestamiseks. Kasutaja: neljakohaline number, näiteks 1234) ning parool (milleks on Teie eesnimi, näiteks mari või peeter-kait [väikesed tähed]), seejärel valida sobiv teenus ning klõpsata teenusekalendrist sobivad ajad. Probleemide korral sisselogimisel palun pöörduda meie poole e-maili aadressil info@tabasalusport.ee.
Oled sisse loginud, näed samas blokis viiteid enda andmetele ning tehtud broneeringutele. Samas on ka väljalogimise võimalus.
Broneerimiskalendrist on kohe näha rohelisega vabad ajad ning punasega ajad, mida pole võimalik broneerida.Omapoolse valiku tegemiseks klõpsa vabale ajaruudule ( aktiivne ruut muutub siniseks, kordusklikk vabastab selekteeringu), misjärel valitud teenus lisatakse ostukorvi. Jälgi kindlasti, et oleksid õige kuupäeva ja nädalapäeva peal. Võid minna kohe maksma (Swedbank, Nordea või SEB) või lisada ostukorvi veel teenuseid ja maksta mitme eest korraga.Kui oled oma valiku teinud, klõpsa ostukorvist “maksa “, nuppu, vali pank ja soorita makse. Maksmata broneeringud ei kehti!
Oma broneeringute ajalugu saad näha vasakult püsikliendiblokist “ broneeringud “ lingile klikates.
Broneerimistasu ei kuulu tagastamisele, kui treeningaja kasutamata jätmine ei toimu kliendist tulenevatel põhjustel. Tasutud broneerigu eest on võimalik kahe nädala jooksul saada valitud teenust Tabasalu Spordikompleksis vabade aegade olemasolul kui, olete broneeringu tühistanud e-maili teel admin@tabasalusport.ee vähemalt 6h enne broneeritud teenuse toimumist.

4.
 Telefoni teel
Selleks, et telefoni teel endale saali-jatreeningaega broneerida tuleb sul helistada numbril
6032166. Anna administraatorile teada millisesse spordisaali soovid minna, mis päeval ja mis kell. Administraator ütleb sulle, kas sinu poolt soovitud spordisaali on võimalik broneerida ja võtab kontaktandmed . Juhul kui vabu kohti on, kinnitab administraator sinu broneeringut.Pallisaalide broneeringut telefoni teel on võimalik teha maksimaalselt üks nädal ette.Maksmine toimub Tabasalu Spordikompleksi kassas.

5.
Spordikompleksis kohapeal
Kohapeal on võimalik broneerida saaliaegu administraatori juures.Administraator asub välisuksest sisenedes fuajees vaskaut kätt. Administraatorile edastada oma spordisaali (sulgpall,pallisaal,squash,lauatennis) kasutamise kellaaeg ja kuupäev. Pallisaalide broneeringut telefoni teel on võimalik teha maksimaalselt üks nädal ette. Maksmine toimub Tabasalu Spordikompleksi kassas.

6.
Broneeringu tühistamine
Broneeringut saab tühistada telefoni teel v.a. internetis tehtud broneeringud. Helista numbril 6 032166 hiljemalt sama päeva kella 12.00-ks ja ütle oma nimi ja spordisaal kuhu olid ennast kirja pannud.
Küsimuste korral pöördu  Tabasalu Spordikompleksi administraatori poole (tel. 6 032166).

 
                     
                         Kinnitatud       04.02.2008.a.
                        Täiendatud      21.09.2009.a.
                        Täiendatud      23.11.2009.a.
                        Täiendatud      11.01.2010.a.
                        Täiendatud      01.12. 2011 a.
                      
                                     
…………………………               ……………………………
Toivo Promm                        Peeter Kallas
Strantum OÜ                       Tabasalu Spordikompleksi juhataja
 
 

 


Popup
Imago.ee