Staadion

Tabasalu Spordikompleksi kõrval on 2017.a. sügisel valminud uus ja tänapäevane staadion.

 • 6-rajalise jooksuringi pikkus 400 meetrit
 • 6 rajaga sprindisirge
 • 1 kuulitõuke ja 2 kaugushüppe treeningupaika
 • Kõrgushüppe ja teivashüppeala
 • 3 rannavõrkpalli/rannatennise väljakut
 • Täismõõtmetes vabaõhu korvpalli/saalihoki väljak
 • Täismõõtmetes kunstmuru jalgpalliväljak
 • Nüüdisaegne tartaanrajakate
 • Kahel tribüünil kokku 1000 istekohta

 

Sisekorra eeskiri

 1. Staadioni kasutamine toimub tunniplaani ja/või lepingute alusel ning üksikspääsme lunastamisel. Võistluste ning treeningute läbiviimise kohad ja tingimused kooskõlastatakse spordikompleksi administratsiooniga ning fikseeritakse nende poolt veebipõhises kalendris.
 2. Staadioni kasutamine toimub spordikompleksi lahtiolekuaegadel (vähemalt kuni kevad 2018), piletite müük ja sissepääs treeningutele lõpetatakse 1 tund enne sulgemist.
 3. Reeglina tohib riietusruumi siseneda 15 minutit enne treeningu algust ning riietusruumi peab vabastama 15 minutit pärast treeningu lõppu.
 4. Õpetaja, treener või muu vastutav isik peab treeningule saabuma esimesena ja lahkuma viimasena olles veendunud:
  • et tema poolt staadionile lubatud isikud on seotud tema treeninguga
  • treeningu lõppedes on treeningust osavõtjad lahkunud
  • valgustus välja lülitatud
  • veekraanid (riietusruumis) suletud
  • riietusruum on pärast kasutamist korras ja võtme olemasolul see tagastatud administraatorilauda
 5. Treeninguteks ning võistlusteks väljastatud vahendite ja inventari korrasoleku eest vastutab treener või üritust korraldav organisatsioon:
  • inventar väljastatakse treenerile või vastutavale isikule
  • treeningvahendeid ja inventari on lubatud kasutada üksnes vastavalt nende sihtotstarbele
  • treeningu lõppedes peavad olema korrastatud treening- ja/või võistluspaigad
  • vahendid ja inventar on tagastatud selleks ettenähtud kohta
  • rikutud vahendite ja inventari kohta koostatakse administraatorilauas vastav akt
 6. Staadionil ei ole lubatud:
  • treeningtundide läbiviimine ilma õpetaja, treeneri või juhendaja kohaolekuta
  • viibida kõrvalistel isikutel võistlus- ning treeningpaikades ja riietusruumides
  • siseruumides naelkingades liikumine
  • pallimäng siseruumis, vastu spordikompleksi seina või aedasid
  • vahendite ja inventari kasutamine mittesihtotstarbeliselt ja selliselt, et need vigastavad rajakatet
 7. Spordikompleks ei vastuta riietusruumidesse ja staadionile valveta jäetud asjade eest.
 8. Ruumide, pindade, vahendite, invetari jmt rikkumisest või purunemisest tuleb anda teada spordikompleksi administraatorile ja leppida kokku selle heastamine või hüvitamine. Hüvitamise suurus sõltub sama liiki seadme/vahendi hinnast.
 9. Käitumisreeglid staadionil on fikseeritud meelespeas ning iga Külastaja ja Kasutaja kohuseks on täita staadioni sisekorraeeskirja ning staadioni esindajate nõudeid ja juhiseid.
 10. Sisekorraeeskirja esmasel rikkumisel on õigus rikkujat karistada suulise hoiatusega. Spordikompleksil on õigus korduvalt sisekorraeeskirja rikkunud isikuid staadionile mitte lubada.

 

Staadioni külastaja meelespea

 • Staadionile pääseb üksnes selleks ettenähtud kohtadest.
 • Külastajatel ei ole lubatud viibida võistlus- ja treeningpaikades. Külastajad viibivad ainult tribüünidel või selleks ettenähtud kohtadel.
 • Staadionile on keelatud kaasa võtta ohtlikke esemeid, pürotehnilisi vahendeid, alkohoolseid jooke, klaastaarat.
 • Staadionile ei ole lubatud siseneda jalgrataste, rulluiskude, tõukerataste, tasakaaluliikurite jm vahenditega ning koerte vm koduloomadega.
 • Joobes isikutel on staadionil viibimine keelatud.
 • Staadionil ei ole lubatud suitsetada.
 • Igasuguste esemete loopimine on keelatud.
 • Külastaja peab hoidma puhtust ja korda. Prügi visatakse prügikasti.
 • Külastaja peab täitma meelespead ja staadioni esindajate nõudeid ja juhiseid.

 

Staadioni kasutaja meelespea

 • Staadioni kasutamine toimub üksnes tunniplaani ja lepingute alusel ning üksikpääsme lunastamisel.
 • Treeningu lõppedes korrasta treeningpaigad (puhasta liivakasti ääred, pane varustus oma kohale jne).
 • Puhasta ja tagasta spordivahendid ning muu inventar selleks ettenähtud kohta.
 • Korvpalliväljakul on keelatud rippuda korvirõngastel või muudel konstruktsioonidel.
 • Ära sega oma tegevuse või tegevusetusega teisi treeningust osavõtjaid.
 • Säästa jooksuraja sisemist rada ja põhilisi tõuke- ja stardikohti.
 • Ära mine treeningpaikadesse üleriietes ja tänavajalatsites.
 • Ära lohista väravaid ja muud inventari mööda kunstmuru ja/või jooksurada.
 • Hoia puhtust ja korda!
 • Kasutaja peab täitma meelespead ja staadioni esindajate nõudeid ja juhiseid.

 

Hinnakiri

 

Kergejõustikustaadioni pääse E-R 6.30-8.00 ja 15.00-22.00 ja L, P 9.00-22.00
(sissepääsemine kuni 21.00)
Üksikpilet ilma riietus- ja dušširuumita
Kord 1 €
Üksikpilet riietus- ja dušširuumiga (+leilisaun)
Kord 2,50 €
Komplekspilet: staadioni- ja ujulapääse
9 € normaalajal*
6 € soodusajal
Komplekspilet: staadioni- ja jõusaalipääse
6,50 € normaalajal
5 € soodusajal
Grupipilet treeningu läbiviimiseks - 60min
 • kuni 20 sportlast
 • riietusruumid koos pesemisvõimalusega, sisse lastakse 15min enne broneeritud aega
 • eelneva kokkuleppe alusel inventar
18 €
Lisasportlane 1 €
Kergejõustikuvõistluse korraldamine - 60min
 • riietusruumid koos pesemisvõimalusega
 • vajadusel lisaruum (nt nõupidamiste ruum)
 • WC-d
 • eelneva kokkuleppe alusel inventar
 • võistlusjärgne koristus
40 €
Võistluseelne ja võistlusjärgne aeg 10 €

* Normaalaeg E-R 17.00-21.00 ja nädalavahetus, muu aeg soodusaeg.

 

Rannavõrkpalli-/rannatenniseväljak
Platsi rent - 60min
 • 4 sportlast
 • riietusruumid koos pesemisvõimalusega
15 €/60min (normaalajal E-R 17.00-21.00, muu aeg soodusaeg)
9 €/60min (soodusajal)
Lisasportlane 0,50 €
Võrkpalli laenutus
2 €
Rannatennisereketi laenutus
3,50 €

 

Tänavakorvpalli-/saalihokiväljaku rent
Platsi rent
 • riietus- ja dušširuumi kasutamise õigus
20 €/60min (normaalajal: E-R 17.00-21.00, muu aeg soodusaeg)
15 €/60min (soodusajal)
Korvpalli laenutus
2 €

 

Kunstmurukattega jalgpalliväljak
E-R 6.30-8.00 ja 15.00-22.00; L ja P 9.00-22.00
1/2 VÄLJAK - 60min
Grupipilet treeningu läbiviimiseks
 • kuni 20 sportlast
 • riietusruumid pesemisvõimalusega, sisse lastakse 15min enne broneeritud aega
 • eelneva kokkuleppe alusel inventar
35 €
 
Lisasportlane 1 €
 
TERVE VÄLJAK - 60min
Grupipileti treeningu läbiviimiseks
 • kuni 20 sportlast
 • riietusruumid pesemisvõimalusega, sisse lastakse 15min enne broneeritud aega
 • eelneva kokkuleppe alusel inventar
 
60 €

Lisasportlane 1€
 
Väljaku kasutamine võistlusteks - 60min
 • riietusruumid pesemisvõimalusega
 • vajadusel lisaruum (nt nõupidamiste ruum)
 • WC-d
 • eelneva kokkuleppe alusel inventar
 • võistlusjärgne koristus
 
110 €
 
Võistluseelne- ja võistlusjärgne aeg 10 €
 

 

Staadioni kasutamine muudeks üritusteks
Hind kokkuleppel

 


Tabasalusport;  Kooli 1, Tabasalu 76901;  Tel: 60 32 166;  Faks: 60 61 581;  E-post: info@tabasalusport.ee