Alates 25.10 saavad meie teenuseid kasutama üksnes need, kes esitavad COVID tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud nõuetest saavad alates 25.10 meie teenuseid kasutama üksnes need täiskasvanud kliendid, kes esitavad COVID tõendit vaktsineerituse või läbipõdemise kohta. 

Sportima pääsemiseks on variandid esitada selliseid tõendeid:

  • Sertifikaat vaktsineerimiskuuri läbimise kohta elektrooniliselt või paberkandjal;

  • Sertifikaat COVID-19 läbipõdemise kohta (viimase 180p jooksul) elektrooniliselt või paberkandjal;

Vabriigi Valitsus: „Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.“

Neil, kes ei saa tulenevalt eelpool toodust kasutada oma kuupileteid/korrakaarte, palume kirjutada info@tabasalusport.ee. Peatame nende aegumistähtajad kuni olukorra muutumiseni.

Lisaks: majja sisenedes on kohustuslik kanda maski ja palume järgida hügieeninõudeid – desinfitseerida või pesta käsi.

Vt lähemalt: Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kriisipiirangutest