Tabasalu Spordikompleksi kodukord

 

 1. 1. ÜLDPUNKTID 

 

 1. 1.1. Tabasalu Spordikompleksi lahtiolekuajad on toodud veebilehel www.tabasalusport.ee ja välisuksel. 

Lahtiolekuajad võivad tavapärasest erineda suveperioodil (kollektiivpuhkus juulis), riiklikel pühadel või tulenevalt eriüritusest spordikompleksi pindadel. Vastav info on avaldatud eespool nimetatud kohtades. 

 1. 1.2. Piletite müük lõpeb 1 tund enne spordikompleksi sulgemisaega. Müügikaupasid müüakse hoone sulgemiseni. 

 1. 1.3. Pileti ostmisega kinnitab külastaja, et tal on piisavad kehalised võimed, oskused ja tervislik seisund pakutavate teenuste kasutamiseks. 

 1. 1.4. Spordikompleks ei vastuta külastajal tekkinud vigastuste ega terviserikete eest ning ei korva sellest tulenevaid kahjusid. 

 1. 1.5. Laste oskuste ja tervisliku seisundi eest vastutavad nende täisealised saatjad. 

 1. 1.6. Spordikompleksi sulgemisaja lähenedes tuleb külastajal arvestada treeningujärgseks riietumiseks kuluva ajavaruga selliselt, et hoonest lahkumine toimuks hiljemalt 5 minutit pärast sulgemiskellaaega. 

 1. 1.7. Riietusruumidesse pääseb 10 minutit enne treeningu algust. 

 1. 1.8. Saalide kasutus algab broneeritud aja alguse hetkest ja lõpeb broneeritud lõpuajaga. Selle aja sisse kuulub treeninguks ettevalmistusaeg ja hilisem vahendite tagasipaigutamise aeg. 

 1. 1.9. Kliendil on õigus kasutada üksnes seda teenust, mille eest on tasutud ja/või tehtud vastav broneeringukokkulepe. 

 1. 1.10. Kompleksis olevad märgid ja viidad on kõigile täitmiseks. 

 2. 1.11 Evakuatsiooni olukorras on evakuatsioonijuhi korralduste täitmine kõikidele hoones viibijatele kohustuslik. 

 1. 1.12. Spordikompleksi riietusruumides, saunades ja ujulas on pildistamine ja filmimine lubatud üksnes eelneva kirjaliku kokkuleppe korral. 

 1. 1.13. Spordikompleksi personalil on õigus kodukorra ja juhiste mittetäitmisel pileti kehtivus hüvituseta lõpetada ja paluda külastajal lahkuda. Probleemide korral pöördutakse turvafirma ja/või politsei poole. 

 1. 1.14. Spordikompleksil on õigus valida oma kliente eelkõige materiaalise vara säilitamise ning personali ja teiste klientide turvatunde tagamise huvides. 

 1. 1.15. Spordikompleksi territooriumil on külastajate turvalisuse tagamiseks osaline videovalve. 

 

 1. 2. TASUMISE KORD 

 

 1. 2.1. Ühekordsete tehingute, teenus- ja kuukaartide eest tasutakse enne külastust kassasse kas kaardimaksega või sularahas. 

 1. 2.2. Püsikliendi tuvastamine toimub üksnes ID-kaardi alusel ja püsikliendile mõeldud isikupõhised tooted on kasutatavad üksnes ID-kaardi olemasolul. 

 1. 2.3. Personalil on õigus küsida vanuse tuvastamiseks dokumenti. 

 1. 2.4. Pensionäri soodustuse saamiseks esitab klient pensionitunnistuse. 

 1. 2.5. Ostetud pilet tuleb säilitada külastuskorra lõpuni ja käepaela/võtit tuleb kanda nähtaval kohal. 

 1. 2.6. Käepaela või kapivõtme kaotamisel tasutakse kassasse hüvitist 10 €. 

 1. 2.7. Lepingulistel klientidel on võimalus vastava kokkuleppe korral tasuda arve alusel ülekandega. Ühekordsetel klientidel on sama võimalus, kui kokkulepe on tehtud e-posti info@tabasalusport.ee vahendusel. 

 

 1. 3. SPORDIKOMPLEKSI HEA TAVA 

 

 1. 3.1. Spordikompleksi territooriumil tuleb hoida puhtust ja korda. 

 1. 3.2. Riietus- ja pesuruumides ei käida välisjalanõudega.

 1. 3.3. Saalides kasutatakse puhtaid vahetusjalanõusid, mis ei jäta põrandale triipe. 

 1. 3.4. Spordikompleksi ei siseneta lemmikloomadega. 

 1. 3.5. Spordikompleksis ja välisukse esisel alal ei sõideta jalg- või tõukeratastega, ruladega, rulluiskudega. 

 1. 3.6. Majaesine kaldtee on alati vaba eelmises punktis toodud sõiduvahenditest. Korduvate rikkumiste korral on spordikompleksil õigus küsida leppetrahvi 35 €. 

 1. 3.7. Spordikompleksi territooriumi parklates ei ole õigust parkida vahemikus 23:00-6:00.  

 1. 3.8. Spordikompleks ei vastuta külastaja isiklike asjade eest. Väärtesemed saab jätta hoiukappi. 

 1. 3.9. Treeningseadmeid ja -vahendeid tuleb kasutada vastavalt nende sihtotstarbele. Kasutatud inventar asetatakse pärast kasutamist samale kohale, kust see võeti. Seejärel tuleb puutepinnad desinfitseerida (vastavad vahendid saalides olemas). 

 1. 3.10. Treeningseadmete ja -vahendite lõhkumise korral tuleb tasuda spordikompleksile selles osas tekitatud kahju eest täies ulatuses. Alaealise poolt tekitatud kahju hüvitab tema vanem või eestkostja. 

 1. 3.11. Pärast treeningsaali on see vabastatud järgmisele kliendile õigeks ajaks. Ruum jääb sellisesse korda, nagu see oli kasutusaja alguses. Aknad, uksed peavad olema suletud. Kui järgmist klienti ei ole tulnud, siis kustutatakse enda järgi ära ka saali tuled. 

 1. 3.12. Õpilased viibivad ruumides üksnes treeneri/õpetaja järelevalvel, kes on nende tegevuse osas vastutav isik. Viimase kohustus on tagada õpilaste õigeaegne väljumine saalidest ja riietusruumidest. 

 1. 3.13. Jõusaalikülastus alla 14. aastastele on lubatud üksnes täiskasvanud saatjaga. 

 1. 3.14. Alates 7-ndast eluaastast  riietub ja peseb laps oma soole vastavas ruumis. 

 1. 3.15. Söömine ja magusate jookide joomine ei ole lubatud spordisaalides, riietus- ja pesuruumides, ujulas. 

 1. 3.16. Tualettides, riietus- ja pesuruumides ei ole lubatud raseerimine. Pesuruumides ja saunades, ujulas ei ole lubatud õlide, soolade jmt kehahooldusvahendite kasutamine. 

 1. 3.17. Leilisaunades kasutatakse istumise all rätikut, seal ei käida ujumisriietega (nendest lenduvad klooriaurud on tervisele kahjulikud).

 2. Leili visatakse mõõdukalt, kuivadele kividele ja sooja veega, arvestades alati kaasklientidega. 

 3. Vihtlemine jmt saunarituaalid ei ole lubatud. 

 1. 3.18. Küsimuste ja probleemide korral pöördutakse nendega alati spordikompleksi personali poole, et oleks tagatud infoliikumine ning võimalus leida vastus või lahendus. 

 1. 3.19. Spordikompleksi territooriumil on keelatud tarbida ja vahendada alkoholi, narkootikume ja e-sigarette. 

 1. 3.20. Spordikompleksi evakuatsiooniteed peavad alati olema täiel määral läbitavad ja vabad. Fikseeritud rikkumise korral kliendi poolt on spordikompleksil õigus nõuda igakordselt leppetrahvi 35 €. 

 

 1. 4. UJULA ERIREEGLID 

 2.  

Austa reegleid, sest vaid nii saame tagada kvaliteetse ja puhta basseinivee! 

 1. 4.1. Külastaja peab arvestama, et spordikompleksi ujulas ei ole vetelpäästet. Ujumine toimub ujuja enda vastutusel. 

 1. 4.2. Riietusruumi sisenedes võetakse jalast ära välisjalatsid ning need hoiustatakse oma riidekappi. 

 1. 4.3. Enne basseini minekut tuleb end igakordselt pesta ilma ujumisriieteta. 

Külastaja tervise huvides on soovitatav pesta ka pärast basseini kasutamist. 

 1. 4.4. Ujulakasutajal on kohustuslik kanda ujulas sobivaid ujumisriideid (ujulat ei kasutata mh. lühikestes pükstes, retuusides, T-särgis, aluspesus). 

 1. 4.5. Väikelapsed kasutavad ujulas alati ujumismähet. 

 1. 4.6. Ujulat ei külastata lahtiste pikkade juustega. Vajadusel saab personalilt küsida kasutamiseks ujumismütsi. Basseinivee puhtuse huvides soovitame kõikidel külastajatel kasutada ujumismütsi. 

 1. 4.7. Ujulas ei ole lubatud viibida üleriietes. 

 1. 4.8. Ujulakülastus alla 10. aastastele on lubatud üksnes täiskasvanud saatjaga. 

 1. 4.9. Märg põrand on libe ja sellel jooksmine ohtlik. Spordikompleks soovitab kanda plätusid ja keelab antud alal jooksmise. 

 1. 4.10. Ujulakasutaja valib enda ujumisoskustele vastavalt sobiva basseini ja/või ujumisraja. 

 1. 4.11. Basseiniradadel kehtib parmpoolne liiklus ning külastajatel on kohustus järgida basseinide märgistusi. Risti üle radade ujumine ei ole lubatud. 

 1. 4.12. Vettehüpped on lubatud üksnes suures basseinis. Pea ees võib hüpata vaid stardipukkidelt. Vigurhüpped ei ole lubatud. 

 1. 4.13. Vajadusel saab kasutada ujumiseks mõeldud abivahendeid, mis pärast kasutamist tuleb alati oma kohale tagasi panna. 

 1. 4.14. Laste- ja noorte rühmade puhul peab iga 10 õpilase kohta olema kaasas üks täisealine saatja, kes vastutab nende tegevuse, käitumise eest ja tagab rühmaliikme õigeaegse väljumise ujulast. 

 1. 4.15. Enne riietusruumi minemist tuleb end pesuruumis kuivatada. 

 1. 4.16. Ujulakasutuse lõppemisel peab kapiukse jätma lukustamata ning käepael tagastatakse kassasse. 

 

Tabasalu Spordikompleksis kehtivad lisaks käesolevale korrale ka erikord õuealade kasutamise kohta, kliendiandmete töötlemise põhimõtted, videojälgimise kord ja ruumide kasutusse andmise põhimõtted. 

 

ÕUEALA KODUKORD

 

 1. 1. ÜLDPUNKTID 

 

 1. 1.1 Tabasalu Spordikompleksi õueala koosneb peamiselt: 

 1. 1.1.1. Staadionialast mh. koos kergejõustikuareeni ja kunstmurukattega jalgpalliväljakuga; 

 1. 1.1.2. kunstmurukattega jalgpalli harjutusväljakust. 

 1. 1.2. Õuealal kehtib Tabasalu Spordikompleksi kodukord koos käesoleva õueala erikorraga, mis on toodud veebilehel www.tabasalusport.ee ja nähtav kassast. 

 2. 1.3. Õueala kasutamine toimub tunniplaani ja/või lepingute alusel. Võistluste ning treeningute kohad ja tingimused kooskõlastatakse spordikompleksiga ja fikseeritakse veebipõhises kalendris. 

 1. 1.4. Staadioniala väravad on avatud kõikidele külastajatele päevastel aegadel vahemikus 8:00-21:00 (kasutamiseks ei ole riietus- ja pesuruumid). Kasutada saab alasid, mis ei ole teiste klientide poolt kasutamiseks broneeritud. 

Vabapääsme eesmärk on Harku valla inimestele liikumisharjumuse tekitamine läbi võimaluse kasutada heal tasemel treeningpaika. 

 1. 1.5. Spordikompleksis ja õuealal on külastajate turvalisuse tagamiseks osaline videovalve. 

 1. 1.6. Külastaja ja kasutaja kohuseks on täita spordiosakonna kodukordasid. Spordikompleksil on mh. õigus mitmekordsel kodukorra rikkumisel isikut õuealale mitte lubada. 

 

 1. 2. ÕUEALA HEA TAVA 

 

 1. 2.1 Õuealadele pääseb üksnes selleks ettenähtud väravatest. 

 1. 2.2. Hoitakse puhtust ja korda, prügi visatakse prügikasti. 

 1. 2.3. Staadionialale ei ole lubatud siseneda jalgrataste, rulluiskude, tasakaaluliikurite jmt vahenditega. 

 1. 2.4 Staadionialale ja jalgpalli harjutusväljakule ei siseneta lemmikloomaga. 

 1. 2.5. Broneeringute korral vastutab õpetaja, treener või muu vastutav isik selle eest, et ala kasutatakse professionaalselt, heaperemehelikult ja selliselt, inventar oleks tagasi pandud selleks ettenähtud paika, valgustus oleks välja lülitatud, veekraanid (nt pesuruumis) ja uksed suletud. 

 1. 2.6. Riietusruumidesse tohib siseneda 10 minutit enne treeningu algust ja lahkumine toimub 10 minutit pärast treeningu lõppu. 

 1. 2.7. Pesuruumides ei käida välisjalanõudes. 

 1. 2.8. Treeninguteks või võistlusteks väljastatud vahendite ja inventari korrasoleku eest vastutab treener või üritust korraldav organisatsioon: 

 1. 2.8.1. inventar väljastatakse treenerile või vastutavale isikule; 

 1. 2.8.2. treeningvahendeid ja inventari on lubatud kasutada üksnes vastavalt sihtotstarbele; 

 1. 2.8.3. treeningu lõppedes peavad olema korrastatud treening- ja/või võistluspaigad (mh. tuleb kokku pühkida kaugushüppekastide juures liiv); 

 1. 2.8.4. vahendid ja inventar on tagastatud selleks ettenähtud kohta; 

 1. 2.8.5. rikutud vahendite ja inventari kohta koostatakse kassas vastav akt. 

 1. 2.9. Lubatud ei ole: 

 1. 2.9.1. grupitundide läbiviimine ilma vastava broneeringuta; 

 1. 2.9.2. kõrvalistel isikutel viibimine võistlus- ning treeningpaikades ning riietusruumides; 

 1. 2.9.3. pallimäng siseruumides, vastu hoonete seinu või aedasid; 

 1. 2.9.4. vahendite ja inventari kasutamine mittesihtotstarbeliselt ja selliselt, et need vigastavad raja- või väljakukatet (nt väravate lohistamine); 

 1. 2.9.5. viibida õuealal joobes seisundis või suitsetada; 

 1. 2.9.6. loopida esemeid. 

 1. 2.10. Spordikompleks ei vastuta riietusruumidesse ja õuealale valveta jäetud asjade eest. 

 1. 2.11. Ruumide, pindade, vahendite, inventari jmt rikkumisel või purunemisel tuleb anda teada sellest kassasse ja leppida spordikompleksiga kokku selle heastamine või hüvitamine, mis on sõltuvuses sama liiki seadme/vahendi hinnaga. 

 

Antud kodukorrad on kehtivad alates 1. märts 2024.a.