OÜ Strantum Spordiosakonna ruumide kasutusseandmise põhimõtted

Spordisaalide, - rajatiste jmt kasutusaegade jagamisel (eelkõige kellel tekib võimalus aegu esimesena valida) lähtutakse järgmistest punktidest:

 1. Võimaliku Kasutaja ja OÜ Strantum spordiosakonna pikaajalisest ja heast koostööst. Pikaajalisust hinnatakse lähtuvalt sellest, kui mitu hooaega on olnud lepingulised suhted. Hea koostöö raames ei ole esinenud olulisi tõrkeid. Kasuks on koostöö väljaspool ruumide kasutuslepinguid, tõstes teineteise usaldusväärsust ja edendades mainet.
 2. Eelistatakse Harku valla elanikele sporditegevuse ja lastele huvihariduse võimaldamist.
 3. Eelistatakse Kasutajat, kellega sõlmitakse kasutusleping terveks hooajaks (tavajuhtudel september-mai).
 4. Kasutaja puhul on tegemist likviidse lepingu poolega ja eelnev koostöö ei ole näidanud vastupidist.
 5. Ruumide kasutusvajaduse mahu suurus, eelistatakse suuremat mahtu ja erinevate ruumide kompleksset kasutamist.
 6. Enamustes saalides hakatakse aegu müüma tööpäeviti alates kella 15.00-st.
 7. Miinimum rendiaeg 1 tund (60 minutit) ja seda ületavaid aegu müüakse 30 minuti kaupa (nt: 1,5 tundi; 2 tundi; 2,5 tundi jne).
 8. Hooajalisi ruumide kasutuskokkuleppeid hakatakse tegema alates juulikuust. Lepingud on sõlmitud hiljemalt septembrikuu lõpuks.
 9. Kõikidele lepingulistele partneritele kehtib üks hinnakiri.

Eripärad Tabasalu Spordikompleksi kunstmurukattega jalgpalliväljaku kasutusseandmisel:

 1. Kasutusseandmise lepinguga kaetakse ajavahemikku märtsist novembrini. Kasutuskokkuleppeid hakatakse tegema alates veebruarikuust. Lepingud on sõlmitud hiljemalt märtsikuu lõpuks.
 2. Eelistatakse konkreetseid ajalisi kokkuleppeid, mitte jooksvalt muutuvaid graafikuid.

Kontaktisik aegade jagamisel on Tabasalu Spordikompleksi juhataja (info@tabasalusport.ee). Aegade jagamisel on ettevõttes mitu otsustajat, vajadusel moodustatakse selleks komisjon ja sinna kaasatakse isikuid väljaspoolt ettevõtet.

Tulenevalt vajadusest ruume maksimaalsel määral kasutada, võivad ette tulla 30 minutilised erisused soovitud alguskellaaja osas. Soovitud aja mittevõimaldamisel tehakse alternatiivsed ajalised ja/või ruumide pakkumised.